Via het IMF stelt de provincie vanaf 2024 tot en met 2027 een bedrag van 8,5 miljoen beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten in Fryslân. Van 18 maart tot en met 11 april 2024 tot 17.00 uur is het mogelijk voor initiatiefnemers om een aanvraag in te dienen voor een subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF)

Subsidie aanvragen tot 11 april 2024

Gedeputeerde Staten hebben voor de eerste openstelling een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over vijf regio’s van Fryslân. Voor de Waddeneilanden is € 110.000,- beschikbaar gesteld. Dit budget is voor maatschappelijke initiatieven zonder winstoogmerk die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op de eilanden.

Gedeputeerde Staten willen later dit jaar ook een tweede keer het fonds openstellen en zijn daarnaast voornemens om de subsidieregeling Fryslân Ferbynt en Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen open te stellen voor de gemeenschap van Fryslân.

Digitaal aanvragen

Initiatiefnemers kunnen vanaf dit jaar ook digitaal een aanvraag doen. Het is belangrijk om hiervoor tijdig eHerkenning 2+ aan te vragen. De provincie Fryslân wil hiermee de toegankelijkheid van het fonds vergroten, ook door het gebruiken van toegankelijkere taal. Meer informatie over IMF vindt u op de website van de provincie Fryslân. 

Iepen Mienskipsfûns(externe link)

Vragen of hulp nodig bij uw aanvraag?

Wilt u weten of uw idee voor een initiatief past binnen het nieuwe Iepen Mienskipsfûns? Neem dan contact op met Streekwurk De Waddeneilanden. Dit kan via een mail naar eilanden@fryslan.frl(externe link) of door te bellen met telefoonnummer 058 – 292 58 12. Kijk voor meer informatie over Streekwurk op https://www.streekwurk.frl/regios/de-wadden(externe link).