Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden.

In deze derde openstellingsperiode van 2022 gaat in deze regio ruim € 197.000 naar leefbaarheidsprojecten in en van de mienskip

Vlieland

Ook Vlielandse subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. Aan de Stichting Vrienden van Boswijk is een subsidie van € 35.000 toegekend voor de inrichting van de tandartspraktijk in de Vliestroom. De totale investering bedraagt € 122.000.

Aan de werkgroep Pinkachtig Wrakje is een subsidie van € 2.924  toegekend voor het plaatsen van een informatiezuil op de Postweg. De totale investering bedraagt € 7.306.

Iepen Mienskipsfûns

Ook in 2023 kan er subsidie worden aangevraagd. De eerste aanvraagperiode loopt van 16 januari t/m 2 februari (17.00 uur) 2023. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunt u ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf(externe link)