Afgelopen donderdagavond 18 april is de inloopavond over de concessie Waddenveren goed bezocht.

Tijdens deze avond, die door de gemeenteraad georganiseerd werd, konden inwoners met de raadsleden en leden van het klantenpanel in gesprek over onderwerpen die van belang zijn voor de toekomstige concessie van de veerdienst.

In groepjes werden de onderwerpen betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, veiligheid en dienstregeling besproken. Bij het verzamelen van alle uitkomsten kwam naar voren dat het onderwerp leefbaarheid ook een plaats moet krijgen in het Programma van Eisen.

Tenslotte een oproep voor alle inwoners: vul het formulier op de website Friese Waddenveren | Platform Participatie in, dit kan tot 27 mei a.s.! Als u daar hulp bij nodig heeft, kunt u een afspraak met de griffie maken.