Inloopavond op donderdag 18 april van 19:30 tot 21:30 uur in Badhotel Bruin.

De gemeenteraad van Vlieland nodigt u als inwoner, ondernemer of organisatie van Vlieland uit om uw mening te geven over wat u belangrijk vindt voor de nieuwe concessie veerdiensten.

Nú is het moment om onze wensen ten aanzien van de veerverbinding kenbaar te maken!

Programma inloopavond

Om 19:30 uur zal de heer H. van Barneveld, lid van het klantenpanel van Rederij Doeksen, een inleiding geven over het proces en de rollen van het klantenpanel en de raad van advies. Daarna kunt u in gesprek gaan met de gemeenteraadsleden, commissieleden en leden van het klantenpanel en de raad van advies.

Het is een inloopbijeenkomst, u kunt op elk tijdstip nog binnenlopen!

Als inwoner, ondernemer of organisatie kunt u ook zelf uw mening geven via de website van het ministerie. Tijdens de inloopavond zitten er mensen klaar om u daarmee te helpen.

Wat is een concessie?

De Waddenveren zijn (vrijwel) de enige verbinding tussen de Waddeneilanden en het vasteland. De Rijksoverheid bepaalt welke rederijen de veerdiensten naar de Friese Waddeneilanden mogen verzorgen. Om de reis zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van reizigers, maakt de overheid afspraken met de rederijen. De afspraken van de Rijksoverheid met de rederijen staan in vergunningen, deze heten concessies. Daarin staan ook de eisen waaraan de rederijen moeten voldoen. Bijvoorbeeld:

  • Veerdiensten moeten varen volgens de afgesproken dienstregeling. Ook op rustige, onrendabele momenten.
  • Veerdiensten moeten het hele jaar varen.
  • De prijzen voor het vervoer mogen niet boven een vooraf vastgesteld maximum komen.
  • De rederijen moeten elk jaar een vervoerplan maken. Daarvoor vragen zij advies aan consumentenorganisaties, gemeentes en de provincie. De Rijksoverheid moet het plan goedkeuren.

De huidige concessie Friese Waddenveren West, waar de verbindingen van en naar Vlieland en Terschelling onder vallen, verloopt op 18 april 2029. De nieuwe concessie loopt tot 2044. Als voorbereiding op de verlening van de nieuwe concessie is een Nota van Uitgangspunten opgesteld door het Rijk. Op deze Nota van Uitgangspunten mogen belanghebbenden hun visie geven.

Kijk voor uitgebreide informatie over de procedure van concessieverlening op het participatieplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.