Inschrijven als woningzoekende

Inschrijven voor een sociale huurwoning

Bent u op zoek naar een huurwoning op Vlieland? Dan kunt u zich hieronder inschrijven als woningzoekende in de gemeente Vlieland. Voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit hebt (of een geldige verblijfsvergunning).

De sociale huurwoningen op Vlieland zijn in bezit en beheer van WoonFriesland. WoonFriesland wijst de woningen toe op voordracht van de gemeente Vlieland. De gemeente hanteert hiervoor een puntensysteem conform de procedure die is vastgelegd in de Huisvestingsverordening Gemeente Vlieland 2020. De belangrijkste criteria waarvoor punten worden toegekend zijn economisch-maatschappelijke binding en inschrijfduur. 

Er worden geen sociale huurwoningen toegewezen aan mensen zonder economisch-maatschappelijke binding aan Vlieland. Economisch-maatschappelijk gebonden houdt in dat u voor het voorzien in uw bestaan moet zijn aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen de gemeente Vlieland.

Ik wil me inschrijven

De inschrijving als woningzoekende is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De startdatum van de inschrijving is de datum dat de verschuldigde leges is betaald.

Indien de woningzoekende gedurende drie jaar niet actief heeft gereageerd op een passende woonruimte wordt de inschrijving beëindigd.