In het Friesch Dagblad konden wij vrijdag 20 januari lezen dat Vlieland financiële problemen(externe link) heeft. Dit zou blijken uit een vergelijkend onderzoek van accountantsbureau BDO. De indicatoren waarop Vlieland slecht scoort zijn de hoge schulden ten opzichte van de begroting en de verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen. Dit soort indicatoren zeggen niets over de politieke keuzes die leiden tot deze rapportcijfers.

Afgelopen jaar was de feestelijke opening van de Boswijk. Een wijk waar 36  woningen staan waarin mensen met een zorgbehoefte kunnen wonen. In de wijk staat ook een zorgvilla waar mensen wonen die zwaardere zorg nodig hebben. Als laatste is hier ook dorpshuis de Vliestroom gebouwd waar dagbesteding plaats vindt en waar verenigingen met hun activiteiten terecht kunnen.

De politieke keuze om hierin te investeren is gemaakt mede doordat commerciële partijen, zoals woningbouwcoöperaties en zorggroepen, het binnen hun financiële kaders niet rond kregen. Als oorzaken werd aangegeven de hogere bouwkosten op een eiland en de korte afschrijvingstermijn. Maar als gemeente zien wij het als een investering voor de komende vijftig jaar. Dat geeft een langere afschrijvingstermijn.

Om onze inwoners ook op hun oude dag te kunnen laten wonen op Vlieland is dit een investering in de leefbaarheid. Dat sommige rapportcijfers dan wat minder fraai zijn nemen wij op de koop toe. Daarnaast staat er nu een prachtige woonwijk als activa op onze balans.

Deze situatie is wel een mooi voorbeeld van de uitdagingen die wij als kleine eilandgemeente hebben. Vooral de hoge kosten op een eiland maken het moeilijk om bijvoorbeeld als eilander een huis te kunnen kopen. De hoge kosten komen door hogere bouwkosten en de aantrekkelijkheid van het wonen op een eiland. Het toont ook de noodzaak aan van de Regio Deal die wij als gezamenlijke Waddeneilanden hebben ingediend bij het Rijk.