Tijdens het vragenuurtje worden er door de raadsleden vragen gesteld aan het college over Boswijk, de subsidie voor bouwplannen langs de Willem de Vlaminghweg, de verhuur van de Reddingbootschuur en de gebouwen bij de aanloophaven, de mogelijkheden van opvang van asielzoekers en de gevolgen van de hoge waterstand.

Bij agendapunt ‘Evaluatie bloktijden 2023’ wordt opgemerkt dat de plaats van het verkeersbord verwarring geeft: gelden de bloktijden nu ook langs dit stuk van de Havenweg ( het plein)? De wethouder zegt dat de bloktijden alleen gelden voor de Dorpsstraat.

Behalve Lijst Stuivenga, die vindt dat de bloktijden het hele jaar zouden moeten gelden, kan iedereen er mee instemmen dat de bloktijden blijven zoals ze zijn. Wel wordt het amendement (tekstwijziging) van NLV en Lijst Fier aangenomen, waardoor de bloktijden niet gelden voor de bewoners van de westkant van de Dorpsstraat (voorbij het gemeentehuis) die beschikken over een eigen parkeerplaats bij hun woning. Zij mogen uitsluitend de Dorpsstraat vanaf de westkant in- en uitrijden.

Dan wordt het agendapunt ‘Verklaring van geen bedenkingen kiosk midgetgolfbaan’ behandeld. In 2021 heeft de raad besloten ondergeschikte horeca bij de minigolfbaan toe te staan in de veronderstelling hiermee de verkoop van koffie, fris en voorverpakte snacks zoals die daar was ontstaan te legaliseren.

De uitbater van de minigolfbaan is hiertegen in beroep gegaan omdat hij ook gefrituurde snacks wil verkopen. De raad en de omwonenden van de minigolfbaan vinden dit een ongewenste situatie. De rechtbank heeft nu een tussenuitspraak gedaan waarin de rechter aangeeft dat de argumenten die door de gemeente zijn aangevoerd om geen warme snacks te mogen verstrekken niet goed genoeg zijn. De gemeente moet dit beter motiveren of de voorwaarde aan te passen.

Wethouder De Jong legt uit aan de raad dat er geen ruimtelijke argumenten zijn om de verkoop van warme snacks tegen te gaan. Daarom stelt het college voor om de oppervlakte die hiervoor gebruikt mag worden te beperken, zodat er in elk geval geen uitbreiding kan plaatsvinden in de toekomst.

De raad wil echter duidelijk maken dat ze warme snacks niet willen toestaan en stemt daarom niet in met het voorstel. Mocht de rechter de uitbater in het gelijk stellen dan kan de gemeente tegen deze uitspraak in beroep gaan.

Bij de behandeling van het voorstel ‘Beleidskeuzenotitie Gemeentelijk Programma Water en Riolering’ komen de actuele problemen met de hoge waterstand aan de orde. De wethouder wijst er op dat de huidige hoge waterstand een uitzonderlijke situatie is, die zich weliswaar door de klimaatverandering in de toekomst vaker kan voordoen. Reden temeer om voor optie c te kiezen, de meest uitgebreide optie waarbij toepassing van duurzame en circulaire technieken en materialen is opgenomen.

De wethouder heeft al een afspraak met het Wetterskip om in gesprek te gaan over het waterbeheer op Vlieland.

De volgende besluitpunten worden zonder verdere discussie afgehandeld:

  1. Zienswijze ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslan 2024
  2. Verordening Jeugdhulp gemeente Vlieland 2024
  3. Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2024 gemeente Vlieland
  4. Technische wijziging gemeentelijk beleid i.v.m. Omgevingswet
  5. De derde begrotingswijziging.

Ook de Belastingen en legesverordeningen 2024 worden vastgesteld waarbij Lijst Stuivenga tegenstemt.

Hierna wordt de motie vreemd (over een onderwerp dat niet op de agenda staat) van Groen Wit behandeld. De motie gaat over het Armhuis en roept het college op om waar mogelijk bij te dragen aan het beëindigen van de leegstand en de raad hierbij nauw te betrekken.
e wethouder zegt de motie vooral als steun in de rug te zien om beweging te krijgen in het beëindigen van de leegstand en hierdoor achteruitgang van het Armhuis. Het geeft aan hoe groot de betrokkenheid is van het hele eiland.
LV vindt dat het kerkbestuur zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen om het Armhuis terug te kopen en dan om niet aan de gemeente over te dragen.
De motie vreemd wordt unaniem aangenomen.