Plaatsvervangend voorzitter de heer Visser opent de vergadering. Wethouder De Jong vertelt vervolgens over een stichting waarmee afspraken zijn gemaakt over de toezegging plasticvrij Vlieland en dat er een stappenplan wordt opgesteld voor het emissielabel en ontheffingenbeleid voor auto’s. Over de voortgang bij de Noordwester is op dit moment geen mededeling.

Raadslid De Lang stelt een vraag over de controle op permanente bewoning van (sociale huur-) woningen en de regels over huurverhogingen. De wethouder zegt toe dat hij met WoonFriesland, die de toewijzingen doet, gaat bespreken dat bij ‘passend toewijzen’ ook de ondergrens bij inkomens van belang is.

Raadslid Stuivenga stelt een vraag over de consequenties van (fiets)verkeer op de Willem de Vlaminghweg als in de komende zomer zowel de Waddendijk als de Dorpstraat gesloten zijn.

Raadslid Tammes uit zijn zorgen over de toekomstige gemeentelijke financiën en geeft een paar creatieve suggesties.

Wethouder Vellinga meldt dat de raad in maart een bijeenkomst heeft om over de financiële positie van de gemeente te praten.

Bij het eerste besluitpunt over het strategisch aankoopbeleid is een bijzondere omstandigheid dat de openbare raadsvergadering geschorst wordt, waarna de raadsleden en college in een besloten vergadering het debat aangaan over de geheime bijlage bij dit raadsvoorstel. Na hervatting van de openbare vergadering wordt het voorstel unaniem aangenomen. Ook het voorstel over het Programma Biodiversiteit wordt aangenomen, waarbij met een amendement van Lijst Fier, GroenWit en Lijst Stuivenga het budget hiervoor verhoogd wordt naar €7500,00 per jaar.

De overige raadsvoorstellen worden allen zonder stemming aangenomen.