De burgemeester stelt voor om het agendapunt over de financiële bijdrage voor het boren van calamiteitenputten door defensie te laten vervallen omdat het boren ‘om niet’ uitgevoerd wordt. De toezegging daarvan was al ontvangen voordat de put vandaag geboord is.

Wethouder De Jong geeft vervolgens verslag over de projectgroep die zich met de Noordwester bezig houdt, de aansluiting bij de groep voor Plasticvrij Vlieland waarvoor een burgerinitiatief met actieplan moet komen, de voortgang van de verbreding van de Waddendijk en over de gesprekken met de eigenaar van het Armhuis. De gemeenteraad maakt zich zorgen over het uitblijven van het betrekken van de gemeenschap bij de ontwikkeling van het Armhuis en het omliggende terrein, en roept de wethouder op om hier openheid over te geven.

Wethouder Vellinga geeft aan dat de evaluatie van ITGWO in een memo met een Plan van Aanpak is uitgebreid en dat deze memo in de eerste raadscommissievergadering van 23 oktober a.s. besproken wordt. Daarna geeft ze informatie over de sociale veiligheid, de voortgang van het toeristisch beleid en het project voor inning van de toeristenbelasting.

De heer Lanting stelt een vraag over de vastgestelde jaarrekening van de SRV die nog niet eerder met een negatief saldo is gesloten. De heer Tammes, Stuivenga en Visser stellen vragen met betrekking tot diverse woonvormen. De heer M. van Heeringen is inspreker over het onderwerp beleid van woningtoewijzing.

De vijf agendapunten waar een besluit over genomen moet worden, worden allen zonder stemming aangenomen. Bij het agendapunt over de Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling De Dienst Sociale zaken wordt door Lijst Fier en Lijst Stuivenga een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend, waarin De Dienst gevraagd wordt om de agenda van de bestuursvergaderingen aan de raad te zenden.  Het amendement wordt aangenomen. De raad geeft een compliment over de mooie oplossing die door het Bunkermuseum is bedacht voor het onttrekken uit het zicht van airco’s en zonnepanelen.