Maandag 1 juli: openbare vergadering raadscommissie

U kunt meepraten!

U kunt in de raadscommissie meepraten over één van de onderwerpen, bijvoorbeeld ‘de eilandhuiskamer’! In samenwerking met Terschelling en welzijnsorganisatie Connexa wordt het pilotproject ‘de eilandhuiskamer’ ingericht. Deze pilot is gericht op het bieden van professionele ondersteuning en begeleiding van eilander jongeren die in Harlingen het voortgezet onderwijs volgen. De huiskamer biedt jongeren een veilige en stabiele plek buiten schooltijd. De raad wordt gevraagd om hiervoor geld beschikbaar te stellen. Heeft u hier een mening over, meld u dan aan als meeprater!

Als inwoner, ondernemer of organisatie kunt u meepraten in de raadscommissie. U zit dan aan tafel bij de commissieleden. Als meeprater krijgt u als eerste het woord om uw reactie te geven over het onderwerp. De commissieleden kunnen u daarna vragen stellen en u kunt zelf ook reageren op hetgeen er wordt gezegd. Door de verschillende agendapunten op deze manier in de raadscommissie te bespreken krijgen de raadsleden een completer beeld van het onderwerp, waardoor ze in de raadsvergadering een weloverwogen besluit kunnen nemen.

De volledige agenda van de Raadscommissie vindt u op de website: Raadscommissie 1 juli 2024 

Aanmelden

Wilt u meepraten, meldt u dan aan via griffier@vlieland.nl of telefonisch bij de griffier tel: 06-38739152. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Geef dan aan bij welk onderwerp u wilt meepraten. 

Inspreken

U kunt ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, als u uw zorgen ergens over wilt uitspreken of een idee naar voren wilt brengen. In dat geval krijgt u vijf minuten om uw punt te maken en kunnen commissieleden u vragen stellen of een reactie geven. U kunt niet meer inspreken bij de raadsvergadering.