Meldpunt voor huurders

(English below)

Wat is het?

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Direct regelen

Denkt u dat een verhuurder van permanente woonruimte op Vlieland zich niet aan de regels houdt? Doe dan door middel van onderstaande knop een melding bij het meldpunt van de gemeente Vlieland.
Er wordt gewerkt aan een formulier waarmee u binnenkort eventueel anoniem een melding kunt doen via deze website.

Online melden

Voor wie?

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • woningcorporaties

Huurt u van WoonFriesland? Meld uw klacht dan bij de woningcorporatie. WoonFriesland handelt de klacht zelf af.

Wanneer melden?

De Wet goed verhuurderschap noemt 7 algemene regels waarop de gemeente handhaaft als de melding daartoe aanleiding geeft. Geef een melding door als:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7).
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer?

Dan moet u ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • de huurder schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

Meer informatie

Bekijk de uitlegvideo Wet goed verhuurderschap (ook beschikbaar in andere talen).

English (shortend version)

The Good Landlordship Act came into force on 1 July 2023. This law is intended to prevent abuses by landlords. Such as excessively high deposits, unreasonable service charges, discrimination and harassment. 

These are the 7 rules for good landlordship:

 1. The landlord may not discriminate against people who are searching for a rental property. 
 2. The landlord may not threaten or scare the tenant. 
 3. The landlord may request a deposit which is no more than 2 times the basic rent.  
 4. The landlord must provide the rental agreement in writing.  
 5. The landlord must provide tenants with good information about:  
  • the rights and duties of the tenant, if they have not been included in the rental agreement  
  • the amount of the deposit and the date when the tenant will get the deposit back after termination of the rental agreement 
  • the contact details where the tenant can reach the landlord 
  • the contact details for the municipal hotline for complaints about landlords  
  • for service costs: a full breakdown of the costs   
 6. The landlord only charges service costs which comply with the legal rules (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7).
 7. The rental agency may not charge mediation fees to the tenant.  

Tenants as well as people who are searching for a rental property can file a complaint if the landlord is not abiding by the 7 rules of good landlordship. Use the button below or send a mail to info@vlieland.nl. It will soon also be possible to report anonymously using a form on this website.

File a complaint

Explanation video

There is also an explanation video available about this new law: Explanation video Good Landlordship Act. This video is also available in other languages. 

Is mijn huur te hoog?

Via de huurprijscheck kunt u zelf alvast controleren of uw verhuurder te veel huur vraagt. Lees meer op de pagina Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning? (Rijksoverheid.nl)

Als u niet volgens de regels verhuurt

Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kan de gemeente u een waarschuwing geven of een boete tot € 22.500,-. Gaat u vaker in de fout dan kan de boete stijgen tot € 90.000,-. Als dat niet werkt, kan de gemeente het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat u zelf de woning niet meer mag verhuren.

Volgens de wet moet de gemeente de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.