Op woensdag 10 en donderdag 11 januari 2024 kwam een delegatie van afgevaardigden van verschillende ministeries naar Ameland om nader kennis te maken met Regio Deal De Waddeneilanden. Centraal tijdens het bezoek stond kennisuitwisseling over de Regio Deal De Waddeneilanden en onderlinge kennismaking als bouwsteen voor de verdere samenwerking.