De gemeente Vlieland stelt een nieuw Programma Wonen voor het eiland op. Vlieland heeft te maken met verschillende specifieke uitdagingen op het gebied van wonen: Hoeveel huishoudens kunnen er op Vlieland wonen? Hoe houden we onze jongeren en starters vast op het eiland? Hoe zorgen we voor goede huisvesting van personeel? En hoe krijgen we als gemeente meer regie op volkshuisvesting? Hoe kunnen we binnen de beperkte ruimte op het eiland tot passende woonconcepten komen? Het Programma Wonen gaat in op dit soort vraagstukken en geeft richting aan het beleid dat de gemeente de komende jaren hierop voert.

Enquête

We vinden het belangrijk om ook de mening van onze inwoners mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe Programma Wonen. We willen u daarom uitnodigen om de digitale enquête in te vullen. We stellen u in deze enquête een paar vragen over uw huishouden, woonsituatie, woonwensen en uw mening over wonen en woningbouw op Vlieland. Het invullen van de enquête duurt kan via deze LINK(externe link) en duurt ongeveer 10 minuten. U kunt uw input geven tot en met donderdag 16 november.

Denk en praat mee!

Wilt u verder meedenken en -praten? We nodigen u van harte uit voor één van de twee participatiemomenten:

  • Jongerengesprek: Omdat een van de belangrijkste speerpunten voor de nieuwe woonvisie gaat over de woonbehoefte van jongeren en starters op het eiland, organiseren we op maandagavond 27 november een apart gesprek voor jongeren.
  • Participatieavond: Op dinsdag 28 november organiseren we een bredere participatieavond voor alle inwoners, waaronder ook raadsleden, samenwerkingspartners en ondernemers.

U kunt zich via de enquête(externe link) aanmelden voor een van de twee participatiemomenten, of via een mail aan j.dejager@vlieland.nl. Na aanmelding ontvangt u daarna een uitnodiging met aanvangstijd, locatie en programma.

Verdere proces

Alle input vanuit de enquête en de inspraakavonden nemen we mee bij het schrijven van het Programma Wonen. Het programma is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gereed.