Welkom,

Het is op Vlieland gebruikelijk om de eerste direct al de nieuwjaarsreceptie met elkaar te vieren. Klaar is klaar: zou een nuchter commentaar hierop kunnen zijn. Het mooie is dat dit een gezamenlijke bijeenkomst is van de gemeente, de luchtmacht, Staatsbosbeheer, de politie, stichting recreatiebelangen en de VVV en ook dat is heel efficiënt!

Dat geeft mij de kans om u allemaal een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het is goed om u allemaal weer te ontmoeten op de eerste dag van 2023.

Inmiddels mag ik al anderhalf jaar, met veel plezier, uw burgemeester zijn. In die tijd heb ik ervaren dat het volkslied van Vlieland precies de essentie bevat voor wat Vlieland is. Ik lees enkele zinnen hieruit voor.

Er ligt aan ’t ruwe Noordzeestrand
Beschermd door duinenrij
Een plekje grond in omtrek klein
Gering ook van waardij
Hoe klein het echter ook mag zijn
Wij houden ’t hoog in eer
Geen land op aard’ dat meer bekoort
Geen plekje boeit er meer

De liefde voor Vlieland merk ik bij iedereen. Of ze hier nu al generaties wonen of pas korter. Of ze nu badgast zijn of tijdelijke medewerker. Dat geeft een sterke gemeenschapszin waardoor we voorspoed, maar ook teleurstelling met elkaar beleven. Wij zijn trots op ons eiland!

Vanuit deze trots werken we allemaal om Vlieland ook in de toekomst een bloeiende gemeenschap te laten zijn. Een gemeenschap waar het goed wonen, werken en leven is. Een gemeenschap waar je van de wieg tot het graf onderdeel van kan zijn.

Dat zijn grote uitdagingen voor onze 1200 inwoners en dat kunnen we haast niet alleen. Dit is wat we minister Hanke Bruis Slot hebben laten zien bij haar bezoek aan de Waddeneilanden of bij het bezoek aan Terschelling van Tweede Kamerleden dat georganiseerd was door de ondernemersverenigingen van ALLE Waddeneilanden.

Want ook de andere Waddeneilanden staan voor gelijke uitdagingen als ons. Wij kunnen het niet alleen. Ik hoop en verwacht dat de landelijke overheid en de provincie ons helpen met een regiodeal om ook in de toekomst Vlieland een fijne plek te laten zijn. Een plek waar we trots op blijven!

Een plek waar we zuinig zijn op de rust, ruimte en natuur en waar we onze geschiedenis koesteren. Een plek waar we oog voor elkaar hebben en steun bieden als dat nodig is.

Dat kunnen we als de gemeente niet alleen en daarbij zal iedereen zijn steentje aan bij moeten dragen. Door vrijwilliger te zijn bij onze hulpdiensten of onze verenigingen. Door als ondernemer Vlieland toeristisch en economisch te ontwikkelen. Door te helpen met de zorg voor anderen als mantelzorger of vrijwilliger. Gelukkig gebeurt dat nu ook al, want we weten dat we van elkaar afhankelijk zijn op zo’n klein eiland. Dat geeft uitdagingen, maar ook heel veel energie.

Als we gezamenlijk de schouders eronder zetten blijven wij dat land op aarde dat het meest bekorend en boeiend is. Met een bloeiende samenleving

Beste mensen ….. dat wens ik u, mij zelf en onze nakomelingen toe voor het komende jaar en de jaren erna: het vermogen om het samen te doen en trots te blijven.

Dank voor aandacht en nogmaals mijn beste wensen.