Eindelijk is het zover!

Na zes keer uitstel zal de Omgevingswet dan eindelijk volgend jaar ingaan.

Gemeenten en provincies drongen al maanden aan op een snelle invoeringsdatum. De invoering van de Omgevingswet wordt wel de grootste wetgevingsoperatie sinds Thorbecke genoemd. Er is bijna twintig jaar aan de invoering gewerkt.

De Omgevingswet wil ondersteunend zijn aan maatschappelijke voorzieningen. Eén van de verbeterdoelen is om initiatieven meer centraal te stellen. In die zin moet de Omgevingswet dus gebiedsontwikkelingen beter ondersteunen. 

Welke veranderingen brengt de Omgevingswet verder met zich mee?

Denk in activiteiten in plaats van in projecten. De aanvrager mag zelf bepalen welke vergunningen hij wanneer indient.

Gemeenten hebben meer lokale afwegingsruimte.

Dit kan gunstig zijn voor gebiedsontwikkelingen, maar kan het ook complexer maken.

Veel gaat afhangen van de wijze waarop de gemeente met de Omgevingswet om gaat, want gemeenten krijgen meer afwegingsruimte. Dat betekent dat voor verschillende huidige rijksregels soepelere of misschien juist strengere normen kunnen gelden.

De wet, die in 2020 door beide Kamers is aangenomen, miste nog een invoeringsdatum.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op donderdag 16 maart 2023 het Koninklijk Besluit getekend waarmee het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is vastgesteld. Dat deed hij in het bijzijn van de bestuurlijke partners: het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen.

Het Rijk en alle bestuurlijke partners waaronder de gemeenten, zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding. De formele ondertekening biedt hen de ruimte om de implementatie richting die datum verder voor te bereiden. De Eerste Kamer had op dinsdag 14 maart 2023 al ingestemd met deze datum van inwerkingtreding.

Het Koninklijk Besluit is inmiddels bekrachtigd door Koning Willem-Alexander.