Met een ondersteuningsverklaring ondersteunt een kiesgerechtigde de deelname van een partij aan de verkiezing. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis. Voor de verkiezing van het Europees Parlement vormt Nederland één kieskring en moeten partijen 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. 

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van dinsdag 9 april 2024 tot en met dinsdag 23 april 2024.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als politieke partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

U kunt alleen een ondersteuningsverklaring afleggen als u in Nederland als kiezer bent geregistreerd. 

U ondertekent de verklaring in het gemeentehuis van de gemeente waar u bent ingeschreven. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. U kunt uw ondersteuningsverklaring niet intrekken.

Dit kunt u terugvinden in de Kieswet artikel H4

Voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen kunt u een afspraak maken of zonder afspraak tijdens de openingstijden langskomen.

Wilt u een ondersteuningsverklaring afleggen?

Dit kan vanaf 9 april 2024 in het gemeentehuis. 

De kiesgerechtigde komt naar het gemeentehuis met het ingevulde maar nog niet ondertekende formulier en zijn identiteitsbewijs.
Let op: de kiesgerechtigde tekent de ondersteuningsverklaring in het bijzijn van de ambtenaar!

Wat moet u meenemen:

Heeft deze informatie u geholpen?