Er komen bij de gemeente regelmatig klachten binnen over het foutparkeren op het terrein bij de veerdam en het plein tegenover Zeezicht. Ook de rommelige aanblik is velen een doorn in het oog.
Wij verzoeken daarom iedereen met klem de geldende verkeersregels te respecteren en dus niet te parkeren of materialen te stallen waar dit niet is toegestaan.

Wat mag er wel?

  • Auto’s mogen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen bij de aanleginrichting van de snelboot.
  • Op de opstelstroken mogen alleen auto’s die met de eerstvolgende boot vertrekken geparkeerd staan.
  • De bus en taxi mogen op de voor hen bestemde opstelstroken geparkeerd staan.

Wat mag er niet?

  • Het is verboden om te parkeren op het terrein rond de veerdam en op het plein tegenover Zeezicht.
  • Ook het (langdurig) stallen van aanhangwagens, bagagekarren of defecte voertuigen op het terrein is verboden. Dat geldt ook voor het aldaar opslaan van allerlei materialen.

De BOA van de gemeente heeft opdracht streng toe te zien op naleving van de regels en indien nodig te handhaven.
Wij rekenen op een ieders medewerking.