De burgemeester en beide wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille met bestuurlijke zaken.

Portefeuilleverdeling