Portefeuilleverdeling

De burgemeester en beide wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille met bestuurlijke zaken.

Burgemeester M. Schrier
(Vervanger: 1e loco-burgemeester R. de Jong)

Portefeuilles:

 • Algemeen bestuur (incl. organisatie/HR/ICT/Waddensamenwerking)
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief Handhaving)
 • Concessies openbaar vervoer en veerverbindingen
 • Financiën

Vertegenwoordigingen e.d.:

 • VRF
 • KNRM
 • Delta programma Wadden
 • Fumo

Wethouder R. de Jong (1e loco-burgemeester)
(Vervanger: M. Vellinga-Beemsterboer)

Portefeuilles:

 • Verkeer, vervoer en waterstaat
 • Openbare ruimte en gebouwenbeheer
 • Milieu en duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Cultuur en recreatie

Vertegenwoordigingen e.d.:

 • Hûs en Hiem
 • Woon Friesland
 • PBOW
 • Omrin
 • VTH

Wethouder M. Vellinga-Beemsterboer  (2e loco-burgemeester)
(Vervanger:  M. Schrier)

Portefeuilles:

 • Economische zaken en toerisme
 • Onderwijs
 • Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
 • Volksgezondheid

Vertegenwoordigingen e.d.:

 • Dienst SoZaWe
 • SDF
 • VRF commissie gezondheid. (GGD)

Projecten:

 • Project Boswijk