De Provincie Fryslân verstrekt subsidies op diverse gebieden, zoals cultuur, onderwijs en sport, woon- en leefomgeving. Voor inwoners en verenigingen zijn de subsidies van de Mienskip interessant! 

Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen komen voor de subsidie. Denk aan projecten op het gebied van cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Het gaat om ideeën die de leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) is een open en toegankelijke subsidieregeling met weinig regels. Ook in 2023 zijn er drie periodes waarin u een aanvraag kunt indienen:

  • van 16 januari tot en met 2 februari
  • van 24 april tot en met 11 mei en 
  • van 18 september tot en met 5 oktober.

Ook de subsidie Mienskip & bedriuw yn ferbining (gemeenschap en bedrijf in verbinding) is voor verenigingen en stichtingen interessant. Het doel van deze subsidie is het creëren van een sterkere band tussen lokale ondernemers en inwoners. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • een terugkerend dorpsontbijt met brood van de bakker
  • kennismakingsdagen met een supschool en daarna nazit bij het café
  • ondernemers in het dorp die vijf maal een open dag houden

Deze subsidie kan worden aangevraagd tussen 16 januari en 17 februari 2023. 

Klik hier voor alle subsidiemogelijkheden van de Provincie Fryslân.