Maandag 15 april waren alle raads- en commissieleden bijeen in de raadszaal van het gemeentehuis om te spreken over de financiën van de gemeente Vlieland.

De burgemeester gaf als portefeuillehouder financiën uitleg over de landelijke ontwikkelingen rond de financiering van de gemeenten. De regering heeft voor 2026 een korting aangekondigd van de uitkering aan de gemeenten uit het Gemeentefonds. Hoe dat voor Vlieland uitpakt is nog niet bekend. 
De beleidsmedewerker financiën gaf de raad inzicht in de huidige stand van zaken voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Daarna gaven de beide wethouders een toelichting op de projecten die de komende jaren op het programma staan en waar de raad in de nabije toekomst keuzes in moet maken. Al met al een zeer interessante avond die zeker een vervolg krijgt.