De gemeenteraad van Vlieland heeft na een tweetal sessies onder leiding van procesbegeleider Rieks Osinga  een raadsakkoord op hoofdlijnen opgesteld.

Er is algehele consensus over de inhoud van het raadsakkoord en de gemeenteraad kijkt er naar uit om dit samen met een nieuw college van burgemeester en wethouders ten uitvoer te brengen.

De werving van twee wethouders zal via een open sollicitatieprocedure plaatsvinden, die in de loop van deze week zal worden open gesteld.

U kunt het raadsakkoord hieronder downloaden als pdf-bestand.