Aanleiding

De gemeente wil in 2024 de Kampweg opnieuw gaan construeren en inrichten. Mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de Kampweg te verbeteren zijn in opdracht van de gemeente onderzocht door verkeerstechnisch adviesbureau BonoTraffics.

Informatieavond 10 november 2022

Donderdag 10 november jongstleden hebben we een tweede informatieavond gehouden waarin de ontwikkelingen, concepten en oplossingen van kruispunten op de Kampweg aan de orde zijn gekomen.

De avond werd zowel fysiek als digitaal bezocht door ongeveer 25 personen.

Presentatie

Tijdens die avond is een presentatie gehouden die u hier kunt downloaden. 

Vervolg

Zoals ook in de planning is weergegeven zullen binnenkort de eerste inventariserende gesprekken met de Provincie plaatsvinden om te kijken of de verbreding van de Kampweg in te passen is in de huidige (natuur-) wetgeving.

Informatieavond 7 juli 2022

De resultaten van deze analyse, evenals mogelijke oplossingsrichtingen, zijn aan belangstellenden gepresenteerd en toegelicht in een bijeenkomst op donderdag 7 juli. Hierbij waren aanwezig vertegenwoordigers van de gemeente, van de Kwadrantgroep, de Seniorenvereniging, Kampeerterrein Stortemelk, Arriva, Pronk Transport en de SBEV.

U kunt hier de PowerPointpresentatie van BonoTraffics downloaden:

Planning

 • Schetsontwerp maken: september 2022
 • Participatieproces: oktober 2022
 • Definitief schetsontwerp incl. rapportage: november 2022
 • Besluitvorming: december 2022
 • Voorbereiding krediet en voorbereiding aanbesteding: 1e kwartaal 2023
 • Subsidies onderzoeken en aanvragen: 1e kwartaal 2023  
 • Voorlopig ontwerp + kostenraming: 1e kwartaal 2023   
 • Definitief ontwerp/bestek en raming: 1e kwartaal 2023   
 • Vergunningstraject: voorjaar 2023
 • Aanbesteding : najaar 2023
 • Krediet en definitieve gunning: begin 2024
 • Uitvoering: voorjaar 2024