Aanleiding

De gemeente wil in 2024 de Kampweg opnieuw gaan construeren en inrichten. Mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de Kampweg te verbeteren zijn in opdracht van de gemeente onderzocht door verkeerstechnisch adviesbureau BonoTraffics.

Informatieavond 7 juli 2022

De resultaten van deze analyse, evenals mogelijke oplossingsrichtingen, zijn aan belangstellenden gepresenteerd en toegelicht in een bijeenkomst op donderdag 7 juli. Hierbij waren aanwezig vertegenwoordigers van de gemeente, van de Kwadrantgroep, de Seniorenvereniging, Kampeerterrein Stortemelk, Arriva, Pronk Transport en de SBEV.

U kunt hier de PowerPointpresentatie van BonoTraffics downloaden:

Voortgang

 • Schetsontwerp maken 
 • Participatieproces 
 • Definitief schetsontwerp incl. rapportage
 • Besluitvorming         
 • Voorbereiding krediet en voorbereiding aanbesteding 
 • Subsidies onderzoeken en aanvragen  
 • Voorlopig ontwerp + kostenraming   
 • Definitief ontwerp/bestek en raming   
 • Vergunningstraject      
 • Aanbesteding 
 • Krediet en definitieve gunning
 • Uitvoering

Planning

 • september 2022
 • oktober 2022
 • november 2022
 • december 2022
 • 1e kwartaal 2023
 • 1e kwartaal 2023
 • 1e kwartaal 2023
 • 1e kwartaal 2023
 • voorjaar 2023
 • najaar 2023
 • begin 2024
 • voorjaar 2024