Wat is het?

Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)

Direct regelen

Onze consulent bekijkt graag samen met u de mogelijkheden!

  • Maak een afspraak via het gebiedsteam van Waadhoeke
  • Bel 0517 - 380 357 of mail naar gebiedsteam@waadhoeke.nl

Wat moet ik doen?

  • U dient een verzoek in bij het Gebiedsteam.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw verzoek kopieën toe van:

  • een recent loonstrookje
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.