De inhoud is geladen.

Regio Deal

Regio Deal

Lees alles over de Regio Deal voor de Waddeneilanden op de website van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden

Programma Waddeneilanden

De Waddeneilanden worden internationaal geroemd om natuur, rust en ruimte. Ze bieden een thuis aan hechte gemeenschappen. Ze zijn een trekpleister voor honderdduizenden bezoekers. De aantrekkingskracht als toeristische bestemming én de uitdagingen van de wereld om ons heen, maken dat de eilanden uit balans dreigen te raken. Met het Programma Waddeneilanden, dat bestaat uit vijf programmalijnen, zetten de eilanden in op het terugbrengen van die balans voor nu en later. Van groei naar ‘brede welvaart’. De realisatie daarvan vraagt om een nieuwe manier van denken en doen. 

Regio Deal

Op 17 februari 2023 is bekendgemaakt dat het Rijk De Waddeneilanden de gevraagde bijdrage van € 15,5 miljoen als 'Regio Deal' toekent voor ondersteuning en betrokkenheid bij de uitvoering van het Programma Waddeneilanden. De Regio Deal stelt de Waddeneilanden in staat om een sterke impuls te geven aan de brede welvaart in de regio en ontwikkelingen in gang te zetten die de draagkracht van de Waddengemeenten te boven gaan. Op de website van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden leest u er alles over. Klik op de knoppen hierboven.

schematische weergave programma waddeneilanden