Rekenkamercommissie

Iedere gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. De waddeneilanden hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Deze commissie ondersteunt de gemeenteraden van de waddeneilanden in de taken. De leden van de Rekenkamercommissie zijn onafhankelijk en hebben geen directe binding met de politiek van de eilanden.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet en geeft aanbevelingen voor verbeteringen. De uitkomsten van onderzoek en aanbevelingen worden gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Meer informatie over de Rekenkamercommissie vindt u hier: Rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Contact met de Rekenkamercommissie

Heeft u vragen aan de Rekenkamercommissie? Of wilt u een onderwerp aandragen voor onderzoek? U kunt de leden bereiken door het sturen van een e-mail. Dit kan naar rekenkamer.dewaddeneilanden@gmail.com.