E-mailadres: r.dejong@vlieland.nl
  Telefoon: (0562) 452709 (bestuurssecretariaat@vlieland.nl)

  Portefeuilles:

  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Openbare ruimte en gebouwenbeheer
  • Milieu en duurzaamheid
  • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  • Cultuur en recreatie

  Nevenfuncties:

  • onbezoldigd: lid Raad van Toezicht RAVON