Sportakkoord

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is in de eerste helft van 2020 op Vlieland een lokaal Sportakkoord ontwikkeld. Met dit Vlielander Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, supporter, vrijwilliger of in welke rol dan ook.

Het Vlielander Sportakkoord is  tot stand gekomen in samenwerking met ruim vijftien verenigingen en organisaties op het eiland. Samen hebben we een aantal belangrijke ambities benoemd. Ambities waar we met elkaar de schouders onder gaan zetten. Hierover zijn concrete afspraken met elkaar gemaakt. Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar de gezamenlijkheid waarin we het willen uitvoeren, zorgt voor een nieuwe impuls voor sport en bewegen op Vlieland.

U kunt het Lokaal Sportakkoord hieronder als pdf-bestand downloaden.