Wat is het?

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een door de gemeente aangewezen plek in de open lucht staan.

U kunt een standplaats aanvragen als u:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • handelingsbekwaam bent

Hoe werkt het?

Wilt u in aanmerking komen voor een standplaats? Hou dan rekening met de volgende criteria en voorwaarden:

Er geldt een maximum stelsel voor vaste standplaatsen.

De vaste standplaatsen zijn:

 1. een standplaats aan de Dorpsstraat (t.o. Dorpsstraat nr 16)
 2. een standplaats aan de Badweg nabij kruising Kampweg
 3. een standplaats bij de hek van de Badweg en de Willem de Vlaminghweg.

Toewijzen vaste standplaatsen

 • Per ondernemer kan maximaal één vaste standplaatsvergunning worden afgegeven
 • De vaste standplaatsvergunning wordt verleend voor een periode van maximaal 5 jaar
 • Na de termijn van 5 jaar wordt de standplaats aangeboden als een vrijkomende standplaats
 • Voor de vrijgekomen standplaatsen zal een publicatie plaatsvinden waarop belangstellenden schriftelijk kunnen reageren
 • Het college kan nadere toewijzingscriteria stellen
 • Bij gelijkwaardige aanvragen volgt een loting.

Persoonlijk innemen van de standplaats

 • De standplaats is persoonsgebonden en wanneer de vergunninghouder zijn verkoopmiddel verkoopt, verhuurt of in gebruik geeft, verschaft dit de koper, huurder of gebruiker geen recht op toekenning van de standplaats
 • Het innemen van de standplaats is alleen toegestaan door de vergunninghouder of een bij hem in dienst zijnde werknemer

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

 • welke goederen of diensten u verkoopt
 • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
 • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of de gemeente heeft een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Extra informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

Meer informatie over standplaatsvergunningen kunt u verkrijgen bij de balie van het gemeentehuis.