Op het strand spoelt regelmatig afval aan. Voor uzelf ongevaarlijk afval zoals touw, visnetten en plastic kunt u verzamelen en in de langs de strandovergangen geplaatste bakken deponeren.

Wees voorzichtig met het aanraken van ander afval, dat kan gevaarlijk zijn. Zo spoelt er nog altijd af en toe fosfor aan. Fosfor kan brand en/of brandwonden veroorzaken. Ook spoelen er soms vaten aan, waarvan de inhoud onbekend is. Op het vat is het niet meer herken- of leesbaar. Bij het aantreffen van dit soort verdacht afval kan dit gemeld worden aan de gemeente Vlieland via het algemeen storingsnummer 0646351579.