Als gevolg van de (te) hoge grondwaterstanden is het nodig om bepaalde delen van wegen geheel af te sluiten of af te sluiten voor voertuigen boven een bepaald gewicht. Dit om schade aan de wegen te voorkomen. Als de grondwaterstand het toelaat worden de afsluitingen weer opgeheven.

Afgesloten voor alle motorvoertuigen:

De volgende (delen van) wegen worden met ingang van 4 december geheel afgesloten door middel van slagbomen:

  1. Het Pad van Zes vanaf locatie de Oude Teermolen tot aan het pad naar het Zandgat
  2. Het Pad van Twintig vanaf halverwege tot aan het wildrooster bij het fietspad Malgum- en Veenpad

Deze weggedeelten blijven wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers en voor het incidenteel verzorgen van dieren.

Afgesloten voor zware voertuigen:

De volgende wegen worden met ingang van 4 december tijdelijk afgesloten voor voertuigen van 3,5 ton en zwaarder:

  1. De Kampweg vanaf het fietspad dat uitkomt op De Drift tot aan de inrit naar de hoofdingang van Stortemelk
  2. De Polderweg ter hoogte van het Pad van B (halverwege, bij de dierenbegraafplaats)

Bij deze weggedeelten worden borden geplaatst.