Toekenning subsidie Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft het pilotproject 'Bedrijventerrein Vlieland Gasloos' een subsidie toegekend van € 875.000 euro. Het Waddenfonds vindt dit pilotproject van grote waarde en dat het kan dienen als voorbeeld voor de regio.

Duurzaam verwarmen

Met het pilotproject wil Vlieland het bedrijventerrein en het haventerrein duurzaam gaan verwarmen met een combinatie van aquathermie en zonnethermie. Met aquathermie wordt warmte uit het water in de aanloophaven gewonnen. Dit gebeurt door een collector te plaatsen achter de damwand.
Daarnaast worden zonnecollectoren geplaatst op de daken van de bedrijven op het bedrijfsterrein (zonnethermie). De gewonnen warmte wordt door middel van een warmtenet met bufferopslag naar de gebouwen gebracht. Met dit systeem kunnen de gebouwen het hele jaar door worden voorzien van warm water voor verwarming en tapwater.

Fasen

In fase 1 worden het havenkantoor en de gemeentewerf op het systeem aangesloten en wordt het regel- en beheersysteem ontwikkeld en ingeregeld.
In fase 2 van de pilot wordt het systeem uitgebreid door aansluiting van circa zes gebouwen. Daarmee kan het regel – en beheersysteem verder worden ontwikkeld.

In potentie is op deze locatie en met deze vorm van warmtewinning voldoende warmte te winnen voor een groot deel van Vlieland. Als het systeem werkt naar verwachting zal het warmtenet verder worden uitgebouwd en kan een groot deel van het dorp hierop worden aangesloten.

Met de toegekende subsidie van het Waddenfonds en de al eerder toegekende subsidie van Interreg NWE (Europees) is een groot deel van de externe financiering van het pilotproject bij elkaar gekregen. Dat betekent dat het pilotplan nu verder kan worden uitgewerkt. Doel is om het pilotproject in 2027 gerealiseerd te hebben.