Op woensdag 1 november 2023 gaf Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het officiële startsein voor Regio Deal De Waddeneilanden. Daarmee kan de uitvoering van de Regio Deal van start. Het Rijk, Provincie Fryslân, Provincie Noord-Holland en de vijf eilandgemeenten investeren de aankomende vier jaar samen 36 miljoen euro in projecten op het gebied van woningbouw, onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid, duurzame energie en circulaire economie. De Regio Deal geeft een sterke impuls aan de brede welvaart op de eilanden en zet ontwikkelingen in gang die de draagkracht van de eilandgemeenten te boven gaan.

Michiel Schrier, burgemeester van Vlieland en voorzitter van de stuurgroep van het ProgrammaWaddeneilanden: "Het is fantastisch dat onze Regio Deal aanvraag van zo'n jaar geleden vandaag is beklonken. Nu kunnen we aan de slag met de uitvoering. Samen met onze partners, inwoners en andere betrokkenen werken we aan bloeiende, levendige en leefbare eilandgemeenschappen, nu en in de toekomst."

De eilanden willen meer passende woningen bouwen, maatschappelijke voorzieningen optimaliseren, nieuwe vormen van bedrijvigheid ontwikkelen, de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs verhogen en het vervoer en eilander gebouwen (inclusief recreatiewoningen) verduurzamen. Op de eilanden worden ook initiatieven gestart ten behoeve van een gunstig ontwikkelklimaat voor een circulaire economie. De projecten en inspanningen zijn onderling met elkaar verbonden. Versterking van de samenwerking binnen de regio en tussen de eilanden is daarom cruciaal.

Leefbare, vitale en duurzame eilanden

De Waddeneilanden worden internationaal geroemd om natuur, rust en ruimte. Ze zijn een trekpleister voor honderdduizenden bezoekers per jaar. De aantrekkingskracht als toeristische bestemming én uitdagingen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, wooncrisis, vergrijzing, bereikbaarheid en energietransitie, maken dat ze uit balans dreigen te raken. De geïsoleerde eilandligging brengt met zich mee dat wonen, werken en leven zich voor de meeste inwoners op dezelfde plek afspelen: het eiland. Er is geen achterland waarop eilanders terug kunnen vallen. De eilanden zijn dus genoodzaakt hun eigen boontjes te doppen. De Regio Deal Waddeneilanden maakt krachtenbundeling en samenwerking mogelijk en zet ontwikkelingen in gang die nodig zijn voor een leefbare, vitale en duurzame samenleving op de eilanden.

 

Over de Regio Deal

In de Regio Deals werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om opleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen zodat er wordt geïnvesteerd in een gebied waar het goed wonen en werken is. Regio Deal De Waddeneilanden is één van de veertien nieuwe deals uit de vierde ronde, waarvoor €284,2 miljoen beschikbaar is gesteld.

Over de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband De Waddeneilanden (GR) is eindverantwoordelijk voor het programma Waddeneilanden. De al langer bestaande samenwerking tussen de Waddeneilanden is in 2014 geformaliseerd en in 2018 vernieuwd. De gemeenschappelijke regeling heeft een eigen rechtspositie, een eigen structuur, eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Middels een Programmateam wordt sturing gegeven aan de uitvoering van de Regio Deal.

Het Programma Waddeneilanden, dat de basis vormt voor deze Regio Deal, is het resultaat van een proces dat al loopt sinds 2018. In het programma zijn visie- en beleidsstukken van alle eilanden meegenomen. Daarbij zijn op de eilanden altijd inwoners, bedrijven, regionale overheden, maatschappelijke organisaties en kennis – en culturele instellingen op verschillende manieren betrokken. De problematiek die de eilanden in dit programma willen aanpakken is dan ook breed gedragen.