Aanvraag T-ontheffing

Vlieland is een autoluw eiland. Wij streven ernaar, ook in het belang van onze gasten, zo min mogelijk auto’s op het eiland toe te laten.

Vlieland is officieel gesloten verklaard voor motorvoertuigen. De gemeente kan hiervan ontheffing verlenen.

Het gemeentebestuur van Vlieland doet een dringend beroep op u om alleen als het écht niet anders kan een ontheffing aan te vragen. Er zijn op het eiland alternatieve  mogelijkheden tot vervoer via taxi, openbaar vervoer, bagagevervoersbedrijven en transportbedrijven.

Onze ambtelijke dienst controleert elke dag of de T-ontheffingen die zijn aangevraagd ook terecht zijn aangevraagd. Is dat niet het geval, dat wil zeggen de noodzaak van een ontheffing is niet onomstotelijk aangetoond, dan wordt de ontheffing ingetrokken.

Er wordt géén ontheffing verleend voor recreatieve doeleinden zoals vervoer van personen of bagage naar uw vakantiebestemming. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor personen die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart.

Met ingang van dit jaar mag voor het vervoer van materialen (waaronder inboedel) naar zomerhuizen alleen nog gebruik worden gemaakt van bedrijfsvoertuigen zoals bijvoorbeeld bestelwagens. T-ontheffingen voor het vervoer van materialen met personenauto’s zullen worden geweigerd.

De gemeenteraad van Vlieland heeft in de raadsvergadering van januari 2019 besloten dat T-ontheffingen mogen worden afgegeven voor een periode van maximaal 4 aaneengesloten weken.

Meer informatie over de T-ontheffing is na te lezen via de volgende link: voorschriften t-ontheffingen

De aanvraag
Een T-ontheffing dient via onderstaand formulier aangevraagd te worden. Mocht dit onverhoopt problemen opleveren dan kan een ontheffing telefonisch (via 0562-452700 of 452710) of schriftelijk worden aangevraagd.
Via het aanvraagformulier kunt u zelf beoordelen of u voor een T-ontheffing in aanmerking komt. Een laatste controle zal echter altijd door onze medewerkers worden uitgevoerd.

U maakt eerst de keuze via onderstaande link om direct af te rekenen of achteraf te betalen (na ontvangst van een factuur). Nadat u uw keuze heeft gemaakt komt u in het betreffende aanvraagformulier. U kunt dan de keus maken of de T-ontheffing nodig is in verband met werkzaamheden op Vlieland of omdat u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart.

Kosten
Een reguliere T-ontheffing (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van werkzaamheden) kost € 58,00. Een T-ontheffing op grond van een gehandicaptenparkeerkaart kost € 28,00.

Burger iDeal    en                  Bedrijfsmatig iDeal