Aanvraag T-ontheffing

Sinds 1 maart 2012 zijn enkele procedures met betrekking tot de aanvraag en afgifte van tijdelijke ontheffingen (T-ontheffingen) gewijzigd.
Om de klant sneller van dienst te kunnen zijn is de aanvraag-procedure via de website van de gemeente verbeterd.
Nadat de aanvraag via het formulier op de website naar de gemeente is verzonden wordt de ontheffing, indien deze voor 15.00 uur bij  onze medewerkers is binnengekomen, nog dezelfde dag via de mail aan u toegezonden. Aanvragen welke vrijdag's na 12.00 uur worden toegezonden zullen op maandagochtend direct kunnen worden afgehandeld.

De snellere afhandeling van aanvragen is alleen van toepassing voor klanten die de T-ontheffing bij de aanvraag direct betalen. Indien een aanvraag telefonisch of schriftelijk wordt aangevraagd en betaling na toezending van de factuur geschiedt geldt een afhandelingstermijn van vier werkdagen.

Meer informatie over de T-ontheffing is na te lezen via de volgende link: voorschriften t-ontheffingen

De aanvraag
Een T-ontheffing dient bij voorkeur via onderstaand formulier aangevraagd te worden. Mocht dit onverhoopt problemen opleveren dan kan een ontheffing telefonisch (via 0562-452700 of 452710) of schriftelijk worden aangevraagd.
Via het aanvraagformulier kunt u zelf beoordelen of u voor een T-ontheffing in aanmerking komt een laatste contrôle zal echter altijd door onze medewerkers worden uitgevoerd.

U heeft de keus om direct af te rekenen of achteraf te betalen na ontvangst van een factuur. Houdt u er rekening mee dat de afhandeling van een aanvraag in het laatste geval (dus met toezending van een factuur) enkele dagen langer duurt.

Via de onderstaande link komt u in het aanvraagproces voor een T-ontheffing. U kunt dan de keus maken of de T-ontheffing nodig is in verband met werkzaamheden op Vlieland of omdat u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. Tevens kunt u de keus maken tussen direct betalen of betalen achteraf via een factuur.

Kosten
Een reguliere T-ontheffing (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van werkzaamheden) kost in 2017 € 58,00.
Een T-ontheffing op grond van een gehandicaptenparkeerkaart kost in 2017 € 28,00.

aanvraag T-ontheffing