Aanvraag T-ontheffing

Sinds 1 maart 2012 zijn enkele procedures met betrekking tot de aanvraag en afgifte van tijdelijke ontheffingen (T-ontheffingen) gewijzigd.
Om de klant sneller van dienst te kunnen zijn is de aanvraag-procedure via de website van de gemeente verbeterd.
Met ingang van bovengenoemde datum wordt als bewijs van de verleende ontheffing geen gebruik meer gemaakt van een rode kaart die achter de voorruit van het voertuig bevestigd moet worden, maar van een zogenaamde QR-code.
Nadat de aanvraag via het formulier op de website naar de gemeente is verzonden wordt de ontheffing, indien deze voor 15.00 uur bij  onze medewerkers is binnengekomen, nog dezelfde dag via de mail aan u toegezonden. Aanvragen welke vrijdag's na 12.00 uur worden toegezonden zullen op maandagochtend direct kunnen worden afgehandeld.

De snellere afhandeling van aanvragen is alleen van toepassing voor klanten die de T-ontheffing bij de aanvraag direct betalen. Indien een aanvraag telefonisch of schriftelijk wordt aangevraagd en betaling na toezending van de factuur geschiedt geldt een afhandelingstermijn van vier werkdagen.

Wat is een QR-code?
Een QR-code is een tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld in Japan en oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen. QR-codes worden inmiddels algemeen gebruikt in tijdschriften, op bushaltes en op visitekaartjes. In Nederland is de code onder andere terug te vinden op de e-tickets van de NS, maar ook steeds vaker op posters.
De QR-code bevat een URL naar een website, in het geval van T-ontheffingen naar een data-base met gegevens over de geldigheid van een ontheffing. Met behulp van een speciale app op een smart-phone kan de QR-code eenvoudig worden uitgelezen en zodoende de gegevens over de T-ontheffing worden geraadpleegd.
Na goedkeuring van de ontheffing door medewerkers van de gemeente wordt de ontheffing in de vorm van een QR-code als een pdf-bestand toegezonden aan de aanvrager.
De uitgeprintte QR-code kan achter de voorruit van het voertuig worden gelegd. Wijzingen in de aanvraag, bijvoorbeeld ten aanzien van de periode waarvoor de ontheffing geldig is kunnen eenvoudig door onze medewerkers in het systeem worden doorgevoerd. Een nieuw ontheffingbewijs is daarvoor niet meer nodig.

Meer informatie over de T-ontheffing is na te lezen via de volgende link: voorschriften t-ontheffingen


De aanvraag
Een T-ontheffing dient bij voorkeur via onderstaand formulier aangevraagd te worden. Mocht dit onverhoopt problemen opleveren dan kan een ontheffing telefonisch (via 0562-452700 of 452710) of schriftelijk worden aangevraagd.
Via het aanvraagformulier kunt u zelf beoordelen of u voor een T-ontheffing in aanmerking komt een laatste contrôle zal echter altijd door onze medewerkers worden uitgevoerd.

U heeft de keus om direct af te rekenen of achteraf te betalen na ontvangst van een factuur. Houdt u er rekening mee dat de afhandeling van een aanvraag in het laatste geval (dus met toezending van een factuur) enkele dagen langer duurt.

Via de onderstaande link komt u in het aanvraagproces voor een T-ontheffing. U kunt dan de keus maken of de T-ontheffing nodig is in verband met werkzaamheden op Vlieland of omdat u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. Tevens kunt u de keus maken tussen direct betalen of betalen achteraf via een factuur.

Kosten
Een reguliere T-ontheffing (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van werkzaamheden) kost in 2016 € 58,00.
Een T-ontheffing op grond van een gehandicaptenparkeerkaart kost in 2016 € 28,00.

aanvraag T-ontheffing