Woningtoewijzing

De sociale huurwoningen op Vlieland zijn in het bezit van WoonFriesland. De verdeling van de huurwoningen gebeurt echter op voordracht van de gemeente Vlieland.

De verdeling van de sociale huurwoningen gebeurt aan de hand van een puntensysteem. Wie in aanmerking wil komen voor een huurwoning op Vlieland kan zich (kostenloos) inschrijven bij de gemeente als woningzoekende. Aan de inschrijving wordt een aantal punten toegekend.

Bij de opbouw van het puntenaantal weegt de economische binding het zwaarst. Iemand die kan aantonen voor het voorzien in zijn levensonderhoud afhankelijk te zijn van het wonen op Vlieland, kan hiervoor 150 punten toegekend krijgen. Hiernaast wordt per maand één punt toegekend voor de duur van de inschrijving, en voor doorstromers ook één punt per maand voor de duur dat men al in de huidige woning van WoonFriesland woont. Daarnaast worden er voor het reageren op een huurwoning vijf punten per keer toegekend, totdat het maximum hiervoor van 25 punten is bereikt.

Een sociale huurwoning van WoonFriesland die voor verhuur beschikbaar komt wordt gepubliceerd in “Uit het Kastje” en op de website van de gemeente Vlieland.

Inschrijfformulieren met een toelichting zijn verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis.

Als u vragen heeft over de procedure kunt u contact opnemen met Jacqueline de Jager, telefoon (0562) 452709 of per e-mail:  bestuurssecretariaat@vlieland.nl

Archief