Woningtoewijzing

De sociale huurwoningen op Vlieland zijn in het bezit van WoonFriesland. De verdeling van de huurwoningen gebeurt echter op voordracht van de gemeente Vlieland.

 

  • Procedure verhuur sociale huurwoningen WoonFriesland op Vlieland

    Belangstellenden voor een sociale huurwoning kunnen hun belangstelling schriftelijk kenbaar maken middels het daarvoor bestemde formulier. De gemeente houdt een bestand bij van iedereen die schriftelijk heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een sociale huurwoning. Dit wordt bijgehouden in de Registratie Woningzoekenden. Degene die wordt ingeschreven in dit bestand ontvangt daarvan schriftelijk bericht waarbij in ieder geval het inschrijfnummer, de ingangsdatum en het toegekende aantal punten wordt vermeld.