De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen op de publieke tribune van de raadzaal in het gemeentehuis.

Schema vergaderingen raadscommissie 2024

15 januari
12 februari
11 maart
8 april
13 mei
3 juni
1 juli

9 september
7 oktober
28 oktober
11 november
2 december

Schema raadsvergaderingen 2024

29 januari
26 februari
25 maart
22 april
27 mei
17 juni
15 juli

23 september
21 oktober
4 november (Begroting)
25 november
16 december