Met de invoering van de Omgevingswet, die staat gepland voor 1 januari 2024, moeten gemeenten aan nieuwe verplichtingen voldoen.

Eén daarvan is beheersing van geluid van wegverkeer. Hiervoor moeten gemeenten gegevens aanleveren aan de Centrale voorziening geluidsgegevens (Cvgg), maar alleen als er over een wegvak per etmaal meer dan 1000 motorvoertuigen rijden, gemiddeld over een jaar genomen.
Waarschijnlijk valt Vlieland niet onder deze verplichting, maar de gemeente beschikt niet over tellingen waaruit dit blijkt. Daarom worden er in week 37 en 38 tellingen uitgevoerd met behulp van kabels die over de weg liggen ter hoogte van de Havenweg (bord einde dorp), de Willem de Vlaminghweg en de Nieuwestraat. Het aantal auto’s wordt gemeten en in de Nieuwestraat ook de snelheid.