De Vliestroom staat voor:

Multifunctionaliteit

In De Vliestroom zijn we er voor jong en oud, kunnen activiteiten georganiseerd worden met uiteenlopende onderwerpen en zijn verenigingen actief. Ook zijn de maatschappelijke diensten bereikbaar voor iedereen en ondersteunen we dagelijks mensen die wel wat extra steun kunnen gebruiken.

Ontmoeting en verbinding

In De Vliestroom stimuleren we met elkaar ontmoeting. Het is de plek om verbinding te maken met je mede-eilandbewoners, diegenen die je al vaker spreekt of misschien juist met diegenen die je anders nooit zou spreken. Op deze plek kunnen we elkaar steunen en zorgen we er samen voor dat het een plek wordt om terug te komen.

Participatie

Doordat we elkaar bij De Vliestroom hartelijk ontvangen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. We respecteren elkaar en bieden een helpende hand om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor staat. Mocht je wel ergens tegenaan lopen dan denken we graag mee over een oplossing. In De Vliestroom kan iedereen actief meedoen.