Wat is het?

Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten in 2024? Dan is de zorgverzekering AV Frieso voor u een optie. De AV Frieso biedt een uitgebreid vergoedingenpakket tegen een lage(re) premie. De gemeente betaalt een deel van de premie. Gemeente Vlieland biedt deze collectieve zorgverzekering samen aan met De Friesland Zorgverzekeraar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de website van de Dienst Sozawe Noordwest Friesland.

Meer informatie

  • De Friesland (058) 291 31 31.
  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.