Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u. Op Vlieland doet de begrafeniscommissie dat.

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, laten begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt laten begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt

Wat moet ik doen?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Op Vlieland regelt de begrafeniscommissie dit voor u.

Wat heb ik nodig?

  • verklaring van arts of lijkschouwer

Kosten

  • Nieuw graf 20 jaar € 781,48
  • Verlengen grafrechten 10 jaar € 390,74
  • Huur urnennis voor 10 jaar: € 390,74

Eenmalige kosten:

  • Kosten delven graf € 390,74
  • Klokluiden en gebruik baar en graflift € 195,32
  • Bijzetten van de urn inclusief plaat voor urnennis € 318,14

Meer informatie

Meer informatie over de regelgeving rond begraven op Vlieland vind u in de documenten die u hieronder kunt downloaden:

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR79865/1