Een ander klimaat

De klimaatverandering en het ongekend hoge tempo waarin dat gebeurt zal inmiddels voor weinig mensen nog worden afgedaan met opmerkingen als ‘lekker toch, een paar graden warmer’. De warmterecords en de perioden van aanhoudende droogte of juist extreem veel neerslag volgen elkaar steeds regelmatiger op. Het verraderlijke aan deze veranderingen is dat we er heel lang eigenlijk niet of nauwelijks last van hebben, tot er opeens grote gevolgen merkbaar worden die door klimaatverandering in gang worden gezet. Het begint met directe (lokale) schade en overlast die wordt veroorzaakt door extreme weersomstandigheden.

Veel geleidelijker, maar zeer grootschalig zijn gevolgen van de zeespiegelstijging, de effecten op natuur, verslechterende productieomstandigheden voor landbouw en de gezondheidsrisico’s voor mensen. Het zal dan in onze omgeving wellicht niet meteen gaan om de temperaturen die de afgelopen weken in het Middellandsezeegebied voorkwamen, maar hittestress is ook in Nederland een inmiddels ingeburgerd woord.

Als klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan in korte tijd opeens zo sterk merkbaar worden, lopen we de kans dat onze houding omslaat van ‘het valt wel mee’ naar ‘hier kan ik persoonlijk toch niks meer aan doen’. Dat we er individueel niets aan kunnen doen is beslist niet waar. Sterker nog, het tij keren kan niet zonder individuele bewustwording en (gedrags-)veranderingen. U weet wel: verander de wereld en…. enzovoort. Jongeren spreken oudere generaties daar terecht steeds nadrukkelijker op aan.

In het beleid van de gemeente speelt het klimaat inmiddels ook een belangrijke rol. Het gaat dan om ‘er klaar voor te zijn’ om de effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen en het nemen van maatregelen die klimaatverandering tegengaan. Steeds meer doen we als gemeente een beroep op u om mee te denken over de manier waarop we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Maar dit soort initiatieven komen gelukkig niet alleen vanuit de overheid. Zo hebben we op Vlieland onder andere een actieve groep ondernemers die binnen de Duurzame Ondernemers Kring (DOK) werkt aan verduurzaming van ondernemingen en natuurlijk ook de Energiecoöperatie Vlieland (ECV).

Vlieland is verder één van het groeiende aantal gemeenten met een klimaatburgemeester. Op Vlieland in de persoon van Elsje de Ruijter. (Zie ook: www.vlieland.nl/klimaatburgemeester). In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, staat de klimaatburgemeester helemaal los van de gemeente. Dat neemt niet weg dat we in een gesprek dat we met haar hadden vooral hebben gesproken over de wijze waarop we elkaar kunnen versterken, omdat we dezelfde doelen nastreven.

Mensen die ideeën of vragen hebben over klimaatmaatregelen kunnen behalve bij de gemeente ook terecht bij de klimaatburgemeester (klimaatburgemeester@eader.nl). Bedenk daarbij dat het niet alleen gaat om verstrekkende en grootschalige maatregelen, maar juist ook om kleine alledaagse zaken met individueel kleine, maar collectief grote positieve effecten.

Roel de Jong, wethouder