Dijkversterkingsproject Vlieland (Rijkswaterstaat)

Aanleiding

De Omringdijk op Vlieland, oftewel de Waddendijk, beschermt het eiland tegen de zee. Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. Bij extreme stormen kunnen de stenen uit de dijk slaan en kan er een gat ontstaan. Daarom versterkt Rijkswaterstaat de dijk, waarbij ze rekening houden met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar.

De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De werkzaamheden voor de dijkversterking omvatten het vervangen van de bekleding van het buitentalud, het verflauwen van het buitentalud en het verflauwen van het binnentalud over een lengte van ongeveer 1070 m.

Ontwerp

Bij de totstandkoming van het voorkeursontwerp is goed geluisterd naar omwonenden en belanghebbenden. Mede op hun verzoek wordt de dijk niet verhoogd. Om de dijk wel robuust en toekomstbestendig te maken, is ervoor gekozen om deze zeewaarts te versterken. Daarnaast wordt er een weg aan de buitenkant toegevoegd. De weg is nodig voor het uitvoeren van beheer en onderhoud.

De weg zal ook toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Binnendijks blijft een pad bestaan om de achtertuinen van bewoners van de Dorpsstraat te bereiken.

Kijk voor meer informatie op de website en de planning op de website van Rijkswaterstaat(externe link)