Dijkversterkingsproject Vlieland (Rijkswaterstaat)

De omringdijk op Vlieland, oftewel de Waddendijk, beschermt het eiland tegen de zee. Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. Bij extreme stormen kunnen de stenen uit de dijk slaan en kan er een gat ontstaan. Daarom versterkt Rijkswaterstaat de dijk, waarbij ze rekening houdt met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar. De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Voor het versterken van de dijk zal de bekleding van het buitentalud worden vervangen en worden het binnen- en buitentalud verflauwt, waardoor de dijk breder zal worden.

Participatietraject en ontwerp

Door middel van informatieavonden heeft Rijkswaterstaat de inwoners van Vlieland en andere belangstellenden nauw bij het ontwerp van de nieuwe dijk betrokken

Bij de totstandkoming van het voorkeursontwerp is goed geluisterd naar omwonenden en belanghebbenden. Mede op hun verzoek wordt de dijk niet verhoogd. Om de dijk wel robuust en toekomstbestendig te maken, is ervoor gekozen om deze zeewaarts te versterken. Daarnaast wordt er een weg aan de buitenkant toegevoegd. De weg is nodig voor het uitvoeren van beheer en onderhoud.

De weg zal ook toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Binnendijks blijft een pad bestaan om de achtertuinen van bewoners van de Dorpsstraat te bereiken.

Werkzaamheden

Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. De dijkversterkingswerkzaamheden starten in april 2024. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat. 

Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met:

  • Dries Hof, omgevingsmanager Boskalis (06 51 09 02 75) en/of 
  • Dirk Bruin, gebiedsconcierge (06 29 29 49 42)

Meer informatie

Hieronder kunt u de diverse presentaties bekijken die zijn gegeven tijdens de informatieavonden.

Ook kunt u de afbeeldingen bekijken met de impressies van hoe de dijk gaat worden en foto’s van de werkzaamheden.

Tot slot ziet u een voortgangsbalk met de planning van de werkzaamheden.