Op 1 januari 2023 wordt de Omgevingswet van kracht. Uit de Omgevingswet vloeit voort dat alle regels die gelden voor de fysieke leefomgeving opnieuw worden bekeken.

Ook voor ónze leefomgeving, Vlieland, worden er nieuwe regels opgesteld. Zo wordt er ter vervanging van de welstandsnota een kwaliteitsdocument gemaakt.

Eerder hielden we al een enquête voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Die uitkomsten zijn meegenomen in de inmiddels vastgestelde Visie

In het kwaliteitsdocument wordt per gebied op het eiland beschreven aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan. Die kunnen gelden voor bijvoorbeeld gebouwen maar ook voor straten, pleinen en groen. Aan welke kwaliteitseisen vindt u dat de leefomgeving op Vlieland moet voldoen? Vul de enquête in, uw mening telt!

U maakt bovendien kans op een prijs...

Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Het is handig om dit op een computer te doen vanwege de beeldschermgrootte. Klik op deze link(externe link) Invullen kan via elke internet browser, behalve Internet Explorer.