Het werk aan de dijk

De dijkversterkingswerkzaamheden zijn in volle gang. De Waddendijk achter het dorp voldeed niet meer aan de eisen en moet daarom worden aangepast. De dijk wordt niet verhoogd maar verbreed. 

Hiervoor wordt zwaar materieel gebruikt, maar sommige werkzaamheden, zoals het zetten van de basaltblokken, gebeurt nog steeds met de hand. 

Op de projectpagina op deze website leest u er alles over en kunt u de werkzaamheden in beeld volgen.

Foto: Dirk Bruin