Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten zoals koken, schoonmaken en boodschappen doen. Ook kan de zorg variëren van een paar uur per dag tot aan 24 uur per dag. Soms verrichten mantelzorgers ook verpleegkundige handelingen.

Vaak is het een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. Vooral wanneer mantelzorg wordt gecombineerd met werk. Het is dan goed om te weten dat er hulp beschikbaar is. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze hulp en veelgestelde vragen. 

Meest gestelde vragen

 • Kan ik huishoudelijke ondersteuning krijgen?
  Ja. Vanuit de WMO kunt u aanspraak doen op huishoudelijke hulp. Kijk voor meer informatie op deze pagina: huishoudelijke hulp.
 • Kan ik vergoeding krijgen voor vervoer? 
  Als u mantelzorger bent en u gaat bijvoorbeeld vaak mee naar het ziekenhuis, dan is het mogelijk om een vergoeding te krijgen via de Wmo collectief vervoer/vervoersvergoeding voor mantelzorgers. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Dienst Sozawe Noardwest Fryslân. Of neem contact op met het gebiedsteam, zie de contactgegevens hieronder. 
 • De zorg wordt mij teveel, wat kan ik doen?
  Wanneer u de zorg niet meer kunt combineren met uw privéleven en/of werk, dan is er vervangende zorg beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website Mantelzorg.nl
 • Wie neemt de zorg over als ik op vakantie ga of een weekend weg wil?
  De zorg kan incidenteel overgedragen worden. Kijk hiervoor op de website Mantelzorg.nl.  

Heeft u een andere vraag? 
Dan kunt u contact opnemen met de mantelzorgondersteuner. Op dit moment is er een vacature. Zolang deze nog niet is ingevuld kunt u zich wenden tot het gebiedsteam van Waadhoeke. Zie de contactgegevens hieronder. 

Loket Mantelzorg 

Iedereen die mantelzorger is of mantelzorgers kent op Vlieland, kan normaal gesproken terecht op het wekelijkse inloopspreekuur van de mantelzorgondersteuner/buurtwelzijnswerker in De Vliestroom. 

Op dit moment is er echter een vacature voor een nieuwe buurtwelzijnswerker. Zolang deze nog niet is ingevuld kunt u contact opnemen met het gebiedsteam Waadhoeke via 0517 - 380 357 of per mail: gebiedsteam@waadhoeke.nl.