Meer zand voor het strand van Vlieland

In het vierde kwartaal van 2023, vanaf september, werkt Rijkswaterstaat aan het onderhoud van het strand van Vlieland. Er wordt in totaal 1,5 miljoen kubieke meter zand aangebracht op het oostelijke deel van het Noordzeestrand en het Havenstrand. Dankzij dit kustonderhoud blijft het eiland goed beschermd tegen de zee.

(Want to read this in English? Click here)

Let op! Hinder en gevaarlijk werkterrein!

  • Verboden in het werkvak te komen. Gevaar voor drijfzand!
  • Het werkvak (ca. 150 m) is afgezet met gaas en buizen. Dit vak schuift telkens op zodra het zand droog genoeg is om over te lopen.
  • Werkterrein passeren aan de duinzijde (paal 46-50). Werkzaamheden Havenstrand: omlopen via de Fortweg.
  • Honden aan de lijn. Ruiters opgepast.
  • Verboden te zwemmen.
  • Watersporters: houd 300 meter afstand tot het baggerschip. Niet tussen het schip en het strand door varen, hier ligt een leiding in het water.

Onderhoud van de kust

Op Vlieland komt Rijkswaterstaat regelmatig terug voor het kustonderhoud. De kust van het eiland slijt continu, doordat wind, golven en stroming zand meenemen. Aan de oostkant is er veel erosie als gevolg van de sterke stroming door de Vliestroom, de geul tussen Vlieland en Terschelling.

Door nieuw zand aan te brengen houdt Rijkswaterstaat de kust op zijn plaats en raken we geen land kwijt. In 2019 hebben ze hier voor het laatst zand aangebracht op het strand. In 2021 hebben ze ook extra zand aangebracht op de zeebodem vlak voor de kust van het eiland (vooroeversuppletie).

Zand uit de Noordzee

Het zand voor suppleties op Vlieland komt van de Noordzeebodem, op 10-12 km uit de kust. Speciale baggerschepen, ‘sleephopperzuigers’, zuigen dit op van de zeebodem. Het schip brengt dit vervolgens naar de kust en spuit dit via een buis op het strand. Hier wordt het zand met bulldozers en shovels verder uitgespreid. Dit werk gaat dag en nacht door.

Voorzichtig met de natuur

Bij het kustonderhoud houdt Rijkswaterstaat rekening met de natuur. Ze werken op Vlieland buiten het broedseizoen. Ze houden afstand van beschermde vogels, om te voorkomen dat ze worden gestoord. Ook zeehonden laten Ze zoveel mogelijk met rust.

Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud(externe link)