Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Uit de Omgevingswet vloeit voort dat alle regels die gelden voor de fysieke leefomgeving opnieuw worden bekeken.

Ook voor ónze leefomgeving, Vlieland, worden er nieuwe regels opgesteld.
Eerder werd er al een enquête gehouden voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Die uitkomsten zijn meegenomen in de inmiddels vastgestelde Visie

Ter vervanging van de welstandsnota wordt er een kwaliteitsdocument gemaakt. In het kwaliteitsdocument wordt per gebied op het eiland beschreven aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan. Die kunnen gelden voor bijvoorbeeld gebouwen maar ook voor straten, pleinen en groen. Om te inventariseren wat de mening is van de Vlielanders over de kwaliteitseisen waaraan de leefomgeving op Vlieland moet voldoen is er in september/oktober 2022 een enquête gehouden. Via de link hieronder kunt u de uitkomsten inzien.