Deze week worden er monsters genomen van de bodem onderaan de waddendijk aan de Wadkant. Er worden tien big bags gevuld met zand. Er wordt onderzocht of er mogelijk zaken van archeologische waarde in de bodem zitten, zodat daar met de uitvoering van het project dijkversterking rekening mee kan worden gehouden.

Ook vindt er milieukundig onderzoek plaats op de dijk. Het bedrijf Grondslag gaat met een boorwagen en handboren enkele gaatjes in de dijk prikken. Uiteraard worden die gaatjes weer netjes dichtgemaakt. Met dit onderzoek wil Rijkswaterstata zeker weten dat het project met voldoende milieukundige zorg wordt uitgevoerd.

Naar verwachting gaat de uitvoering van de dijkversterking in april 2024 van start.

U kunt de planning en de voortgang van het project volgen via de projectpagina op de website van de gemeente Vlieland.