De Waddendijk achter het dorp voldoet op dit moment niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom versterkt Rijkswaterstaat de dijk, waarbij ze rekening houdt met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar. De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.(externe link)

Voor het versterken van de dijk zal de bekleding van het buitentalud worden vervangen en worden het binnen- en buitentalud verflauwt, waardoor de dijk breder zal worden.

De werkzaamheden aan de dijk zijn door middel van een fotoverslag te volgen via de projectpagina op deze website.