• Vlieland zet zich gericht in tegen energie-armoede

  Voor veel huishoudens betekenen de stijgende gasprijzen dat de energierekening nog moeilijker te betalen is.

 • Lintje voor Jan Roelof Witting

  Vanmorgen ontving Jan Roelof Witting een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Michiel Schrier. Hij werd onderscheiden omdat hij afscheid nam na meer dan 12 jaar raadslid te zijn geweest in de gemeente Vlieland. De heer Witting mag zich nu Lid in de orde van Oranje Nassau noemen.

 • Onderwijsprijs voor De Jutter

  Vandaag, woensdag 20 april, reikt gedeputeerde Poepjes in het Provinciehuis om 10:30 uur de onderwijsprijs in de categorie voortgezet onderwijs uit aan de scholen De Jutter (Vlieland) en ’t Schylger Jouw (Terschelling).

 • Oplevering Boswijk

  Vandaag werden de 36 woningen in de nieuwe Boswijk op Vlieland en het welzijnsgebouw door de aannemer @BGDD opgeleverd en aanvaard door de gemeente Vlieland. De laatste puntjes worden de komende tijd nog op de i gezet. Het terrein wordt 26 april opgeleverd en de sleuteluitreiking aan de nieuwe bewoners is op 29 april. Hier gaan we een feestelijk moment van maken! Evenals van de officiële opening in juli 2022.

 • Energietoeslag € 800 voor lage inkomens

  Inwoners met een laag inkomen kunnen €800,- ontvangen. Deze Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald, alle overige minima kunnen vanaf nu een aanvraag indienen.

 • Verslag informatiebijeenkomst duurzaamheid Vlieland

  Met bewoners van Vlieland is op donderdagavond 17 februari gesproken over wat de nieuwe ambities voor een duurzaam Vlieland zouden kunnen zijn.

 • Verbeteragenda gemeente Vlieland

  In december 2021 is er een enquête gehouden onder de inwoners van Vlieland, een 'Quick Scan Lokale Democratie'. Ook is de enquête ingevuld door raadsleden, ambtenaren en burgemeester en wethouders.

 • Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen

  De gemeente Vlieland heeft vanaf 10 januari 2022 een subsidieregeling beschikbaar voor de bewoners van Vlieland voor het doen van kleine energiebesparende maatregelen aan de woning. Bijvoorbeeld voor kierafdichting, vervanging van een oude koelkast voor een koelkast A+++, of bijvoorbeeld een energieadvies. De regeling is bedoeld voor iedereen die permanent een koop-, of huurwoning op Vlieland bewoont. De maximale bijdrage is € 80,- per woning. De subsidie is beschikbaar tot 31 december 2022.