Startpagina

Afspraak maken
  • Van 12 tot 25 april zal Liander werkzaamheden uitvoeren op Vlieland. Dit om een oplossing te creëren voor de mogelijkheid dat wanneer er zich een storing aan de Wadkabel voordoet, waardoor…

    Lees meer
  • In een brief van 4 april aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Fryslân en Noord Holland hebben de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden gepleit voor het zo spoedig mogelijk…

    Lees meer
  • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft ingestemd met de benoeming van Michiel Schrier als burgemeester van Vlieland. Het Koninklijk Besluit is getekend…

    Lees meer
Meer nieuws

Verkiezingen Tweede Kamer der Staten Generaal

 uitslagen  

Wonen op Vlieland

Hier vindt u informatie over de mogelijkheden en voorwaarden voor het wonen op Vlieland

| huren | kopen

Werken bij de gemeente Vlieland

Als er vacatures zijn bij de gemeente Vlieland kunt u die terugvinden op deze pagina.

Duurzaamheid
Thuis of in uw onderneming aan de slag met duurzame energie of benieuwd naar informatie over de duurzame projecten op Vlieland? U kunt het vinden op onze speciale website.

Bestuur en organisatie

burgemeester en wethouders | gemeenteraad  |


Via de onderstaande button zijn de collegeblog bijdragen terug te lezen.

Collegeblog

 

De website van het archief van de gemeente Vlieland staat online. Hier vindt u veel informatie uit het gemeente archief zoals akten van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister, het kerk archief, verslagen van raadsvergaderingen en veel beeldmateriaal.
Gemeente archief